Stadsteam Back Up > Voor jongvolwassenen > Voor wie zijn we er?

Voor wie zijn we er?

Stadsteam Back Up is er voor mensen die (bijna) dakloos zijn in de regio Utrecht. Het team jongvolwassenen helpt jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar. Ook helpt het team jongvolwassenen die in detentie hebben gezeten.

Heb je hulp nodig?

Neem dan contact met ons op > contactpagina Jongvolwassen

Nachtopvang

Als je gebruik wilt maken van de opvang in Utrecht, dan moet je binding hebben met Utrecht óf aantonen dat je de meeste kans op herstel in Utrecht hebt, bijvoorbeeld omdat hier je sociale netwerk woont. Je kunt dan een bindingsverzoek bij de Gemeente Utrecht indienen. Stadsteam Back Up kan je daarbij helpen. We werken met veel organisaties samen. In sommige situaties verwijzen we je naar andere organisaties.

Hulp van buurtteam

Ben je dakloos en logeer je voor een langere periode bij een familielid of vriend(in)? Ga dan naar het buurtteam van de wijk waarin je verblijft. Het buurtteam helpt je verder, ook als je een gezin hebt.

Klantverhaal

Hoe Simon een thuis vond

Natuurlijk had hij graag een normale jeugd gehad. Eén zonder taalachterstand, lakse docenten, doodzieke moeder, onbekwame vader, uithuisplaatsing en jeugdinstellingen. “Maar”, zegt Simon (25), “ik weiger daar somber van te worden. Ik heb nu een superleuke woning, baan en relatie. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. En ik ben trots dat ik zoveel tegenslag overwonnen heb.” Hoe hem dat is gelukt? “Mede dankzij Stadsteam Back Up en Goeie Buur.”

Lees hier het hele verhaal van Simon