Medische hulp

Daklozen in Utrecht kunnen voor medische hulp terecht bij Herstart, de inloop voor daklozen van Leger des Heils aan de Nieuwegracht 92.
Het team Sociaal Medische Zorg houdt hier spreekuur. Het spreekuur is voor mensen met lichamelijke of geestelijke klachten die geen huisarts hebben. De hulp die het spreekuur biedt, kan een advies zijn, een medisch onderzoek, of een behandeling of doorverwijzing naar een medisch specialist of tandarts. Ook kijkt het team of de cliënt bij een volgende klacht terecht kan bij een gewone huisarts in de stad.

Het spreekuur is gratis. Soms moet de cliënt zijn medicijnen zelf betalen, soms worden ze vergoed. Het team Sociaal Medische Zorg werkt nauw samen met verschillende organisaties in de stad zoals Stadsteam Back Up, huisartsen, ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de verslavingszorg.

Herstart

Nieuwegracht 92
3512 LX Utrecht

Telefoon: 030 231 02 93

Medisch spreekuur:

Op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur – 12.00 uur. Aanmelden bij de bar.

Verzekering

Het hebben van een zorgverzekering is verplicht in Nederland. Maar veel daklozen hebben geen verzekering. Vaak omdat ze geen adres hebben. Stadsteam Back Up kan je helpen bij het regelen van een verzekering en een adres. Een zorgverzekering is gratis tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar moet je premie betalen en ook eigen risico. Bij een laag inkomen kun je zorgtoeslag krijgen.