Briefadres

Als je geen vast adres hebt, kun je geen officiële dingen regelen zoals het aanvragen van een zorgverzekering, uitkering, paspoort of identiteitskaart. Je moet hiervoor namelijk post kunnen ontvangen. Dit kun je oplossen met een briefadres. Op een briefadres ontvang je alleen post, je woont er niet. Je kunt op twee manieren een briefadres regelen:

  1. Door een familielid of vriend(in) te vragen of je hun adres als briefadres mag gebruiken. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de vaste bewoner. Hieronder lees je meer informatie hierover.
  2. Via Stadsteam Back Up. Het team kan samen met jou een briefadres aanvragen bij de gemeente. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Gevolgen verlenen briefadres

Een briefadres is niet hetzelfde als een woonadres. Als je een woonadres als briefadres laat gebruiken dan heeft dit geen financiële gevolgen voor de persoon die daar woont. Hij/zij wordt niet gekort op de uitkering en op de huur- of zorgtoeslag. De bewoner hoeft ook geen extra gemeentebelasting te betalen. De bewoner is niet verantwoordelijk voor de schulden die de persoon van het briefadres eventueel heeft. Komt er toch een deurwaarder voor die schulden, dan mag de bewoner die weigeren binnen te laten. Dit kan de bewoner doen door een bevestiging te laten zien waarin staat dat het adres als briefadres wordt gebruikt.

Briefadres aanvragen

Het gebruik van een briefadres bij een familielid of vriend(in) moet je met zijn tweeën aanvragen via het formulier op de site van de gemeente Utrecht: degene die het briefadres gaat gebruiken en degene die het briefadres verleent. Stadsteam Back Up kan je helpen met de aanvraag.

Regels briefadres bij een familielid of vriend(in)

De volgende regels gelden voor een briefadres:

  • Het moet een bestaand adres zijn in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
  • Het mag geen postbus zijn
  • Het moet een woonadres zijn, niet het adres van een bedrijf
  • Het mag niet het adres van een leegstaande woning zijn
  • Heeft een bewoner een briefadres verleend, dan moet hij of zij de juiste informatie doorgeven aan de gemeente (Basisregistratie Personen, BRP). Doet de bewoner dat niet, dan kan diegene een boete krijgen
  • Er mogen naast de vaste bewoners meerdere personen een briefadres hebben op één adres, hiervoor geldt geen maximum.
  • Als je géén gebruik kunt maken van een briefadres bij een familielid of vriend(-in), dan kun je een briefadres aanvragen via Stadsteam Back Up
Meer lezen? Zie de pagina van de Gemeente Utrecht.