Stadsteam Back Up > Over ons > Vertrouwelijk omgaan met gegevens

Vertrouwelijk omgaan met gegevens

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We houden wel een dossier bij. Daarin schrijven we alleen de zaken op die echt van belang zijn. Zoals uw persoonlijke gegevens en met wie er contact opgenomen mag worden. En als we gegevens moeten delen, bijvoorbeeld met de huisarts, dan vragen we vooraf toestemming aan u.

Rondom privacy en gegevensverwerking hebben de gemeente Utrecht en Stadsteam Back Up duidelijke afspraken:

– U geeft toestemming.
– Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor de betreffende dienstverlening.
– U mag uw gegevens inzien of om een afschrift daarvan vragen.
– Uitgangspunt van het privacybeleid is dat uw veiligheid en/of dat van uw omgeving niet in gevaar komt.