Geldzaken

Als je dakloos bent en geen inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor een daklozenuitkering. Om zo’n uitkering aan te vragen moet je je aanmelden bij Werk en Inkomen op het Stadskantoor. Heb je de afgelopen maanden gewerkt, bijvoorbeeld via een uitzendbureau? Dan heb je misschien eerst nog recht op WW. Dat kun je navragen bij het UWV.

Om een daklozenuitkering aan te vragen heb je nodig:

  •  een (verlopen) legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • zorgverzekeringspasje (als je die hebt)

Gemeente Utrecht, afdeling Werk en Inkomen

Stadskantoor, 2e verdieping (trek een bonnetje in de hal beneden)
Stadsplateau 1, Utrecht
Werkdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur

Hulp bij aanvragen

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van een uitkering? Of wil je eerst meer weten over mogelijkheden en regels?
Neem dan contact op met Stadsteam Back Up.

Financieel beheer

Voor veel jongvolwassenen beheert Stadsteam Back Up hun financiën. Samen met de jongvolwassenen wordt een financieel overzicht gemaakt van de inkomsten en verschillende uitgaven.

U-2B Heard!

Elke week zijn tijdens het spreekuur vrijwilligers van U-2B Heard! aanwezig. Zij ondersteunen je bij het maken van een schuldenoverzicht en bij het openen van je post. Meer informatie over U-2B Heard! vind je op: www.u-2bheard.nl